คุ้มครองมากสุดถึง 8 เหตุการณ์

  • การก่อการร้าย
  • การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อความวุ่นวาย
  • การก่อกบฏ, การปฏิวัติ
  • สงคราม และ/หรือ สงครามกลางเมือง
  • การก่อวินาศกรรม
  • การกระทำการรุนแรง
  • การก่อการรัฐประหาร
  • ความเสียหายที่เกิดจากการปราบผู้ต่อต้านรัฐบาล

คุ้มครองทรัพย์สินของผู้เเอาประกันเสียหาย

คุ้มครองการขาดรายได้ระหว่างธุรกิจหยุดชะงัก

คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลที่สาม (optional)

ทำงานได้สบายใจมากขึ้น

ถ้ามีความคุ้มครองที่พอเพียง

สอบถามความคุ้มครองเบื้องต้น

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!