เพราะเราเก่งกันคนละด้าน...

เราจึงมารวมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์กลายเป็นทวีคูณ
เราจึงมารวมกัน เพื่อสร้างปฏิมากรรมในงานของเรา

ควอร์ติก อินชัวรันส์ แอนด์ รีอินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส

เราก่อตั้งขึ้นจากผู้บริหารและบุคคลากรของบริษัทที่มีประสบการณ์การทำรีอินชัวรันส์ (Reinsurance) หรือการทำประกันภัยต่อกว่า 20 ปี และบริษัทได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ดำเนินการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลทั้งการประกันวินาศภัยโดยตรง (Retail Broker) และการประกันวินาศภัยต่อ (Reinsurance Broker)

บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต่อ (Reinsurance Broker) อย่างต่อเนื่อง เพื่อบริการการทำประกันภัยต่อ (Reinsurance) ให้กับบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศ ด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพของบุคลากรของบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และสามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการจัดหาบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurers) ที่มีความเชี่ยวชาญและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาถึงการประกันภัยต่อ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถบริหารและกระจายความเสี่ยงภัยได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด