ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

คุณว่างานที่คุณทำอยู่…ผิดพลาดได้หรือไม่
ถ้าคำตอบคือ “ได้” แล้วคุณจะรออะไร?

วิศวกรรม

สถาปนิก

สำนักงานบัญชี

การลงทุนด้านการเงิน

สถานพยาบาล

IT

ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

อื่นๆ

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อวิชาชีพ

Professional Indemnity Insurance
กรมธรรม์คุ้มครองคุ้มครองอะไร ?
  • ค่าเสียหายที่เรียกร้องตามกฎหมายแต่ไม่เกินจำนวนวงเงินความรับผิด

  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

  • ส่วนขยายอื่นๆตามเงื่อนไขกรมธรรม์

สอบถามความคุ้มครองเบื้องต้น

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!