หลากหลายประเภทสินค้าที่เราหาข้อเสนอให้คุณได้...

หากคุณเป็นผู้ผลิต หรือผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ คู่ค้าของคุณจะมั่นใจมากขึ้นที่จะสั่งสินค้าจากคุณถ้าสินค้าคุณมีประกันภัยประเภทนี้

สินค้าสำหรับเด็กและเด็กอ่อน

อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารแช่แข็ง

เฟอร์นิเจอร์

ยาและเคมีภัณฑ์

อุปกรณ์การแพทย์

ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

อุปกรณ์และส่วนประกอบยานยนต์

ประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์

Product Liability Insurance

ประกันภัยการเรียกคืนสินค้า

Product Recall Insurance

(เพิ่มเติม)...

More Information

ทั้งสองประเภทประกันภัย เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองต่างกันจึงต้องซื้อแยกกัน  ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)และสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนสินค้า (Product Recall Expenses)ภายใต้กรมธรรม์หลักประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)ได้  หมายเหตุ: ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนสินค้า (Product Recall Expenses) เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความคุ้มครองทั้งหมดของประกันภัยการเรียกคืนสินค้า (Product Recall Insurance) เท่านั้น

CONTACT US NOW!

สอบถามความคุ้มครองเบื้องต้น

ใส่ข้อมูลตามข้อ 1-4 ในช่องข้อความ

  1. สินค้าที่ต้องการเอาประกันภัย คือ ?
  2. ยอดขายทั้งปี (ถ้ามีส่งออกไปต่างประเทศ..ให้แยกยอดขายออกเป็นดังนี้
    # ยอดขายในประเทศ
    # ยอดขายไปอเมริกา/แคนาดา
    # ยอดขายไปที่อื่นๆ
  3. เว็ปไซต์ของสินค้าที่เอาประกัน (ถ้ามี)
  4. รายละเอียดการเรียกร้องความเสียหายที่เกี่ยวกับสินค้าในอดีต (ถ้ามี)