ไม่ต้องปวดหัว กับค่าเสียที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกงาน

  • Abandonment

    การหยุดชะงักลงของการจัดงาน

  • Postponement

    การเลื่อนวันเวลาการจัดงาน

  • Non-appearance

  • Cancellation

  • Relocation

สอบถามความคุ้มครองเบื้องต้น

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!