ธุรกิจคุณมีความเสี่ยงในการต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือไม่?

เราสามารถหาความคุ้มครองที่เหมาะกับสมกับธุรกิจของคุณได้

ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน คุ้มครองอะไรบ้าง ?

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัย

สอบถามความคุ้มครองเบื้องต้น

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!