องค์กรคุณพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทาง Cyber...รึยัง ?

ภัย Cyber ใกล้ตัวเรา
ความคุ้มครองที่กรมธรรม์นี้มีให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  • ความรับผิดของข้อมูล (ทั้งของบุคคลที่สาม และของตัวผู้เอาประกันภัยเอง)
  • การดำเนินการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล
  • การปนเปื้อนของข้อมูล โดย software ที่ไม่ถูกต้อง, รหัสคอมพิวเตอร์, ถูกไวรัสที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
  • ความไม่ถูกต้องที่ถูกปฏิเสธให้เข้าใช้ข้อมูลของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล
  • การถูกโจรกรรมต่อรหัสข้อมูลจากสถานที่เอาประกันภัย, ระบบคอมพิวเตอร์ หรือพนักงาน โดยผ่านระบบต่าง ๆ
  • การทำลาย, แก้ไข, ขัดขวาง, ลบของข้อมูลที่เก็บในระบบคอมพิวเตอร์  ที่เป็นการละเมิดต่อความปลอดภัยของข้อมูล
  • การโจรกรรมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยบุคคลภายนอก แล้วนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
  • การเปิดเผยของมูลที่เป็นการขัดต่อความปลอดภัยของข้อมูล
  • การกู้ชื่อเสียง (ทั้งของบุคคลที่สาม และของตัวผู้เอาประกันภัยเอง)

สอบถามความคุ้มครองเบื้องต้น

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!